HostingW ramach kompleksowej obsługi firma moze zapewnić Państwu hosting stron www z obsługą PHP4/5, MySQL/PostgreSQL, usytuowany w jednej z większych polskich serwerowni.
Jej główne zalety to:


Polska lokalizacja. Odczuwalna szybkość dostępu na terenie całego kraju (ping nieprzekraczający 25 ms) oraz brak konieczności czekania na reakcję zewnętrznej firmy. W przypadku awarii wewnątrz serwerowni, możemy zająć się nią natychmiast i we własnym zakresie.

99,9% dostępności. Według statystyk średnia dostępność serwerów w centrum danych stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli celem Twoim lub Twojej firmy są profesjonalne usługi o wysokiej dostępności, jest to jeden z najważniejszych czynników, jaki powinien być wzięty pod uwagę.

Łącza o wysokiej przepustowości. Niezależne łącza internetowe czołowych polskich operatorów (NASK, TINET, PLIX, KIX) o przepustowości 2,5 Gbit/s. Routery BGP zapewniają pełną redundancję łączy i minimalizują wpływ awarii u pojedynczych operatorów na działanie usług.

Całodobowa opieka techniczna. Niezależnie od dnia tygodnia czy godziny, przy serwerowni zawsze pracują technicy, którzy są w stanie zająć się każdym problemem. Awaria usług w samym środku nocy nie powoduje konieczności czekania na reakcję do godzin porannych.

Całodobowy monitoring dostępności. Wszystkie usługi objęte są stałym monitoringiem, który bardzo szybko wychwytuje wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług, łączy czy całych serwerów.

Zabezpieczenia energetyczne. Ewentualne przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz chwilowe zmiany napięcia nie mają wpływu na działanie serwerów i usług. Urządzenia UPS zabezpieczają wszystkie urządzenia w centrum danych przed możliwymi usterkami w dostawie prądu.

Agregat prądotwórczy. Serwerownia posiada zabezpieczenie także przed wielogodzinnym odcięciem dopływu energii. Nowoczesny agregat zapewnia nieprzerwane zasilanie wszystkim urządzeniom – a zatem i bezpieczeństwo związane z nienarażaniem serwerów na gwałtowne przerwanie pracy.

Systemy klimatyzacyjne. Zapewnienie odpowiedniej klimatyzacji pomieszczeń jest kluczowe dla poprawności działania urządzeń technicznych i bezpieczeństwa danych. Urządzenia pracujące w serwerowni generują ogromne ilości ciepła, temperatura utrzymywana jest jednak na optymalnym poziomie.

Bezpieczeństwo pomieszczeń. Dostęp do serwerów mają wyłącznie pracownicy zajmujący się infrastrukturą techniczną i posiadający karty dostępowe. Centrum danych objęte jest także systemem monitoringu, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwa profesjonalna agencja ochrony.